New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục đề nghị tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” khen thưởng thành tích đột xuất

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

Thành phần hồ sơ:

- 02 Tờ trình của đơn vị trình UBND huyện;

- 02 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng của cơ quan  đơn vị quản lý trực tiếp các cá nhân, tập thể (ghi rõ hành động thành tích, công trạng để được đề nghị khen thưởng) (có mẫu đính kèm);

 

- Thời hạn giải quyết : Cấp huyện: 10 ngày làm việc; cấp tỉnh: Không quy định

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu báo cáo thành tích

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.