New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

Xét đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng người có công với cách mạng


Tên thủ tục: Thủ tục lập hồ sơ xét đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng người có công

 với cách mạng

Cơ quan thực hiện: UBND huyện (Phòng Lao động Thương binh và xã hội)

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao 

kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu:

- 01 Đơn đề nghị xét miễn giảm tiền sử dụng đất (tự viết);

- 01 Bản sao quyết định giao đất hoặc quyết định bán hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hoặc quyết định hợp thức hóa nhà ở;

- 01 Bản sao sổ hộ khẩu;

- 01 Bản sao Giấy chứng nhận người có công;

- 01 Biên bản họp xét miễn giảm tiền sử dụng đất của UBND cấp xã.

Thời hạn giải quyết : 25 ngày làm việc

Lệ phí :  Không

Đính kèm :        Không

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 

và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang

  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.