THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục xác nhận hồ sơ và giải quyết trợ cấp cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động TB&XH (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

1. Trường hợp đã hưởng trợ cấp 1 lần:

- 01 Bản khai cá nhân (theo mẫu kèm theo);

- 01 Hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp 1 lần;

- 01 Danh sách của UBND cấp xã.

2. Trường hợp chưa hưởng trợ cấp 1 lần:

- 01 Bản khai cá nhân (theo mẫu kèm theo). Trường hợp đối tượng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì thân nhân lập bản khai (theo mẫu kèm theo) kèm Biên bản ủy quyền.

- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước), hồ sơ hưởng chế độ BHXH có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

- Bổ sung một trong các giấy tờ xác định nơi bị tù, thời gian tù như sau:

+ 01 Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch quân nhân, lý lịch công an nhân dân (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ hưởng chế độ BHXH;

+ Xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời gian tù và nơi bị tù.

- 01 Danh sách của UBND cấp xã.

Thời hạn giải quyết : 25 ngày làm việc

Lệ phí :    Không 

Đính kèm : file mẫu Bản khai của đối tượng đã hưởng trợ cấp (mẫu TĐ1), bản khai của thân nhân đối tượng chưa hưởng trợ cấp (mẫu TĐ2); Bản khai của thân nhân đối tượng từ trần (mẫu TĐ3 )- Thông tư sổ 05/2013/TT- BLĐTBXH.

Tải về

Tải về

Tải về

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.