THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

 

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động TB&XH (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 01 Bản khai cá nhân (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Quyết định khen thưởng;

- 01 Danh sách của UBND cấp xã.

Thời hạn giải quyết : 20 ngày làm việc

Lệ phí :    Không 

Đính kèm : file mẫu Bản khai cá nhân (mẫu CC1) – Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH.

Tải về

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.