THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ

 

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động TB&XH (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 01 Danh sách đối tượng đề nghị hưởng chế độ;

* Đối với đại diện thân nhân liệt sĩ:

- 01 Giấy báo tử;

- 01 Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”;

- 01 Bản khai tình hình thân nhân;

- 01 Văn bản đề nghị của gia đình, họ tộc liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã (đối với trường hợp người có công nuôi liệt sĩ);

- 01 Biên bản ủy quyền (đối với trường hợp thờ cúng liệt sĩ).

* Đối với thân nhân là con liệt sĩ:

- Dưới 18 tuổi bổ sung 01 bản sao giấy khai sinh;

- Đủ 18 tuổi trở lên đang đi học bổ sung 01 giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc đại học thì bổ sung thêm 01bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục THPT về thời điểm kết thúc học;

- Đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn bổ sung:

+ 01 Giấy xác nhận mức độ khuyết tật;

+ 01 Giấy xác nhận thu nhập hàng tháng của UBND cấp xã  (theo mẫu kèm theo);

+ 01 Biên bản của Hội đồng y khoa cấp tỉnh.

Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu giấy xác nhận thu nhập (mẫu TN) – Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.