THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chế độ, chính sách

 

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động TB&XH (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

 - 01 Bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân có kèm theo Giấy uỷ quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu kèm theo);

- Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ 01 Lý lịch Đảng viên (nếu là Đảng viên);

+ 01 Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có);

+ 01 Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ thương binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng;

+ Các giấy tờ có thể chứng minh là Thanh niên xung phong cán bộ dân chính đảng  như: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, giao nhiệm vụ…, Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác; Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe…; Hồ sơ chế độ người có công, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác (01 bản).

Thời hạn giải quyết : Không quy định

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu Bản khai cá nhân (mẫu 1A), Bản khai thân nhân (mẫu 1B), Bản khai cá nhân đối tượng BCK (mẫu 2A), Bản khai thân nhân đối tượng BCK (mẫu 2B), Bản khai cá nhân đối tượng dân quân, du kích (mẫu 3A), Bản khai thân nhân đối tượng dân quân, du kích (mẫu 3B), Giấy ủy quyền (mẫu 4) - Thông tư 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC.

Tải về

Tải về

Tải về

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.