THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục lập hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công cách mạng

 

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động TB&XH (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ:

- 01 Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (theo mẫu kèm theo);

- 01 Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học (theo mẫu kèm theo);

- 01 Danh sách của UBND cấp xã.

Thời hạn giải quyết : 10 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu tờ khai đề nghị (mẫu 01), giấy xác nhận (mẫu 02) – Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH.

Tải về

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.