THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ:

 - 01 Đơn đề nghị hưởng chế độ BHYT của đối tượng;

-  01 Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp 1 lần của đối tượng (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu).

Thời hạn giải quyết : 20 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm: Không 

Tải về

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.