THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ:

 - 01 Bản khai đề nghị hưởng chế độ BHYT (theo mẫu kèm theo);

- 01 Công văn đề nghị cấp thẻ BHYT cho cựu chiến binh của UBND cấp xã (theo mẫu kèm theo);

-  01 Danh sách cựu chiến binh cấp thẻ BHYT (theo mẫu kèm theo).

Thời hạn giải quyết : 25 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu bản khai (mẫu 1a), Công văn đề nghị (mẫu 2a), Danh sách (mẫu 4a)  - Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.