THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ

 

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động TB&XH (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ  (theo mẫu kèm theo);

- 01 Biên bản ủy quyền (theo mẫu kèm theo).

Thời hạn giải quyết : 25 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

 

Đính kèm : file mẫu Đơn đề nghị (mẫu LS7), Biên bản ủy quyền (mẫu UQ)-Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

Tải về

Tải về 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.