THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

 - 01 Bản khai cá nhân có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao một trong những giấy tờ xác nhận là thanh niên xung phong (TNXP): thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở TNXP; giấy khen trong thời kỳ tham gia TNXP; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là TNXP;

- 01 Danh sách niêm yết công khai;

- 01 Biên bản xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong (theo mẫu kèm theo);

- 01 Danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Thời hạn giải quyết : 25 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

 

Đính kèm : file mẫu bản khai cá nhân (mẫu 01), biên bản xác nhận (mẫu 03) - Thông tư  24/2009/ TT-LĐTBXH

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.