THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

 - 01 Bản khai cá nhân (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao một trong các giấy tờ xác nhận là thanh niên xung phong (TNXP): giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ TNXP; giấy khen trong thời kỳ tham gia TNXP; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là TNXP; Quyết định trợ cấp TNXP 1 lần hoặc hàng tháng;

- Trường hợp không còn hoặc không có Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Quyết định trợ cấp một lần thì làm bản khai nêu rõ quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ và công tác, được Hội đồng chính sách cấp xã xem xét đề nghị xét duyệt theo quy định;

- 01  Công văn đề nghị của UBND cấp xã (theo mẫu kèm theo).

Thời hạn giải quyết : 20 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

 

Đính kèm : file mẫu bản khai cá nhân (mẫu 2a), Công văn đề nghị (mẫu 7B) - Thông tư liên tịch 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.