THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm y tế của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 01 Bản khai của đối tượng được mua thẻ BHYT (theo mẫu kèm theo);

- 01 Danh sách đối tượng thuộc diện mua BHYT của UBND cấp xã.

* Trường hợp người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp 1 lần phải bổ sung bản sao Huân chương kháng chiến, huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, huy chương chiến thắng.

Thời hạn giải quyết : 25 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu bản khai của đối tượng (mẫu BH1 hoặc BH2) - Thông tư 05/2013/TT- BLĐTBXH.

Tải về

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.