THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động TB&XH (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị (theo mẫu kèm theo);

 - 01 Danh sách của UBND cấp xã.

Thời hạn giải quyết : 65 ngày làm việc

Lệ phí :    Không 

Đính kèm : file mẫu Đơn đề nghị (mẫu TQ1) - Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH. 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.