New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sỹ từ nơi khác đến thăm viếng mộ liệt sỹ

 

Tên thủ tục: Thủ tục Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sỹ từ nơi khác đến thăm viếng mộ liệt sỹ

Cơ quan thực hiện: UBND huyện (Phòng Lao động Thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ:

- Giấy báo tin mộ liệt sỹ của sở lao động thương binh và xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của 

cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng liệt sỹ;

- Giấy đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ, giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ, có xác nhận 

của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú;

- Giấy giới thiệu của phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện nơi thân nhân cư trú 

giới thiệu thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sỹ;

- Xác nhận của UBND cấp xã nơi thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng mộ;

- Vé tàu, xe đi về của thân nhân liệt sỹ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết : Trong ngày làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Lệ phí :           Không

Đính kèm :    tải mẫu. 


Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 

và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang

  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.