New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B,C, K đang công tác

 

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động TB&XH (Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ:

- 01 Bản khai cá nhân có chứng nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản trích sao quá trình công tác của cá nhân đối tượng được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản (phôtocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận;

- 01 Công văn đề nghị kèm theo danh sách đối tượng hưởng chế độ của cơ quan, đơn vị từ cấp quản lý đối tượng đến cấp ra quyết định hướng chế độ cho đối tượng (theo mẫu kèm theo).

Thời hạn giải quyết : Không quy định

Lệ phí :    Không 

Đính kèm : file mẫu Bản khai cá nhân (mẫu 2A), danh sách đề nghị (mẫu 9B), bản trích sao lý lịch (mẫu 2C) – Thông tư 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC.

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.