New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ


Cơ quan thực hiện: UBND huyện (Phòng Lao động Thương binh và xã hội)

Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ có xác nhận của UBND xã (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công 

hoặc quyết định thờ cúng liệt sỹ (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu).

Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc

Lệ phí :  Không

Đính kèm :    

 File mẫu đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ (mẫu số 11-MLS)- Thông tư liên tịch 

số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC. Tải về


Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 

và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang

  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.