THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 Tên thủ tục: Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (UBND cấp xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

 - 01 Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

- 01 Bản sao Sổ hộ khẩu;

- 01 Bản sao Giấy khai sinh hoặc CMND;

- 01 Bản sao Quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển người khuyết tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội;

- 01 Biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (theo mẫu kèm theo);

- 01 Văn bản đề nghị của ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời hạn giải quyết : 28 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm: file mẫu Tờ khai (mẫu 1đ), Biên bản (mẫu 10) - Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.