THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

Tên thủ tục: Thủ tục lập hồ sơ cấp thẻ  bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện ( Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ:

-  01 Tờ trình về việc mua Bảo hiểm y tế cho đối tượng BTXH của UBND cấp xã;

 - 01 Danh sách đề nghị mua Bảo hiểm y tế có xác nhận cảu UBND cấp xã.

Thời hạn giải quyết : 25 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm: Không 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.