THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (UBND cấp xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 01 Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (theo mẫu kèm theo) ;

- 01 Bản sao sổ hộ khẩu của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã về việc cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;

- 01 Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu kèm theo);

- 01 Biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (theo mẫu);

- 01 Văn bản đề nghị của UBND cấp xã;

Thời hạn giải quyết : 28 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm: file mẫu Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (mẫu 2), Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu (1a), Biên bản (mẫu 10) - Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Tải về

Tải về 

Tải về 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.