THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (UBND cấp xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 01 Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (theo mẫu kèm theo);

- 01 Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu kèm theo);

- 01 Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;

- 01 Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;

- 01 Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt (theo mẫu kèm theo);

- 01 Văn bản đề nghị của UBND cấp xã.

Thời hạn giải quyết : 32 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

 

Đính kèm: file mẫu đơn của đối tượng (mẫu 8), Sơ yếu lý lịch (mẫu 9), Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu 1a,1b,1d,1đ), Biên bản (mẫu 10) - Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.