THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

Tên thủ tục: Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ không có người nuôi dưỡng, người nhiễm HIV, người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (UBND cấp xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 01 Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã;

- 01 Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em.

- 01 Bản sao giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con.

- 01 Văn bản xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với người nhiễm HIV/AIDS

- 01 Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội đối với những trường hợp có ý kiến thắc mặc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai.

- 01 Quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển đối tượng về gia đình hoặc nhà ở xã hội.

- 01 Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt trợ cấp cấp xã (theo mẫu kèm theo);

- 01 Tờ trình đề nghị của UBND cấp xã;

Thời hạn giải quyết : 28 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm: file mẫu Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội: Trẻ không có người nuôi dưỡng (mẫu (1a), người nhiễm HIV (mẫu 1b), người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo (mẫu 1c), Biên bản (mẫu 10) - Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.  

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.