THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (UBND cấp xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 01 Đơn kiến nghị của đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng hoặc thay đổi điều kiện hưởng;

- 01 Văn bản đề nghị của UBND cấp xã;

- 01 Biên bản họp hội đồng xét xuyệt trợ cấp xã hội cấp xã (theo mẫu kèm theo).

Thời hạn giải quyết : 28 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm: file mẫu Biên bản (mẫu 10) - Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC. 

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.