THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

Tên thủ tục: Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặt biệt nặng

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (UBND cấp xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 01 Đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (theo mẫu kèm theo);

- 01 Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc;

- 01 Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao Sổ hộ khẩu của của hộ gia đình người khuyết tật (nếu có);

- 01 Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

- 01 Bản sao Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội.

- 01 Biên bản Hội đồng xét duyệt  trợ cấp xã hội (theo mẫu kèm theo);

- 01 Văn bản đề nghị của UBND cấp xã;

Thời hạn giải quyết : 28 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm: file mẫu Đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (mẫu 4), Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu 1đ), Tờ khai  nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (mẫu 2), Biên bản (mẫu 10) - Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC. 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.