THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 Tên thủ tục: Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (UBND cấp xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 01 Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

- 01 Bản sao Sổ hộ khẩu;

- 01 Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu kèm theo), nếu người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội;

- 01 Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tật nếu người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội;

- 01 Biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (theo mẫu kèm theo);

- 01 Văn bản đề nghị của UBND cấp xã.

Thời hạn giải quyết : 28 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm: file mẫu Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu 1đ), Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật (mẫu 3), Biên bản (mẫu 10) - Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Tải về

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.