THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

Tên thủ tục: Thủ tục chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 (năm) tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non

 

Cơ quan thực hiện: UBND huyện (Trường mầm non, UBND cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo).

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: Nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

1. Đối với trẻ em có cha mẹ thường trú tại các xã núi cao, xã có điều kiện KT- XH khó khăn:

- 01 Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa của cha, mẹ trẻ (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao Giấy khai sinh;

- 01 Bản sao sổ hộ khẩu.

2. Đối với trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa:

-  01 Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa của cha, mẹ trẻ (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao Giấy khai sinh;

- 01 Bản sao quyết định về việc trợ cấp xã hội hoặc bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ 01 Quyết định của UBND cấp xã về việc cử người giám hộ hoặc đề nghị tổ chức làm người giám hộ cho trẻ;

+ 01 Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã nơi trẻ cư trú;

+ 01 Biên bản xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng trẻ bị bỏ rơi hoặc trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ;

+ 01 Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi có xác nhận của UBND cấp xã nơi trẻ cư trú hoặc quyết định công nhận nuôi con nuôi của UBND cấp xã.

3. Đối với trẻ em bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:

 - 01 Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa của cha, mẹ trẻ (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao Giấy khai sinh;

- 01 Bản sao Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc của Hội đồng xét duyệt cấp xã nơi trẻ cư trú.

4. Đối với trẻ em có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo:

- 01 Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa của cha, mẹ trẻ (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản sao Giấy khai sinh;

- 01 Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo.

Thời hạn giải quyết : 78 ngày làm việc

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa (phụ lục 1 –Thông tư 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC).

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ