New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

Tên thủ tục: Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sơ từ sổ gốc

Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thành phần hồ sơ:

- 01 Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc (theo mẫu kèm theo);

-  Xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị để kiểm tra;

- Trường hợp người khác đi nộp thay thì phải có hợp đồng ủy quyền.

Thời hạn giải quyết : Trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu tiếp nhận sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

Lệ phí :  - 2.000 đồng/1 bản sao

               - Tiền mua phôi bản sao: theo giá phôi hàng năm của Bộ GD&ĐT.

Đính kèm : file phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp (phụ lục 1) 


Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ