New Page 1

1. Cấp mới CMND:

Đối tượng cấp mới là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ đến cơ quan Công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp CMND theo quy định.  

Thủ tục gồm:

- Sổ hộ khẩu

- 02 ảnh màu, 01 ảnh kích thước 3x 4cm, 01 ảnh kích thước 2 x 3cm. ( Ảnh mới chụp , đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt , rõ hai tai, không đeo kính, trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự ).

- Kê khai tờ khai cấp CMND theo mẫu

- In vân tay 10 ngón vào chỉ bản , tờ khai và CMND.

2. Đổi, cấp lại CMND:

Các trường hợp cấp đổi CMND gồm:

- Quá thời hạn 15 năm kể từ ngày cấp

- CMND rách, nát, không rõ ảnh, chữ, số ghi trên CMND.

- Đã được phép thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh của cơ quan có thẩm quyền.

- Đã được cấp CMND nhưng chuyển nơi đăng ký thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp chuyển nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà công dân có yêu cầu thì được đổi lại CMND

- Người có thay đổi về đặc điểm nhận dạng do phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng của họ.

Thủ tục cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân gồm:

- Đơn trình bày rõ lý do đổi CMND hoặc cấp lại có xác nhận của công an xã, TT nơi đăng ký HKTT, ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai. Trường hợp cấp đổi quá hạn CMND trong tỉnh mà CMND của người đó không bị rách, nát, tẩy xóa, sửa chữa, có thể xác định được CMND của người đó thì không cần đơn.

- Sổ hộ khẩu

- 02 ảnh màu. Trong đó 01 ảnh kích thước 3x 4cm, 01 ảnh kích thước 2x 3cm. Ảnh mới chụp, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự.

- Kê khai tờ khai cấp CMND theo mẫu

- In vân tay 10 ngón vào chỉ bản , tờ khai và CMND

- Nộp lệ phí theo quy định

- Nộp lại CMND cũ đối với các trường hợp đổi CMND

* Thu lệ phí: Theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể

 

TT

Nội dung công việc

Mức thu

TP Đà Lạt và Bảo Lộc

Các khu vực khác

1

Đăng ký thường trú, tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

15.000 đồng/lần

đăng ký

7.000 đồng/lần

đăng ký

2

Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

20.000 đồng/lần cấp

 

10.000 đồng/lần cấp

 

3

Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

10.000 đồng/lần

cấp

5.000 đồng/lần

cấp

4

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ( không thu đối với các trường hợp đính chính lại do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

8.000 đồng/lần

đính chính

4.000 đồng/lần

đính chính

5

Miễn thu lệ phí đăng ký lần đầu, cấp mới, thay đổi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

6

Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ ( hoặc chồng) của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo, công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban dân tộc.


     Tải Biểu Mẫu: