Tên thủ tục: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

 

Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ).

 

Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

- 01 Bản vẽ thửa đất dự kiến tách thửa hoặc hợp do cơ quan có chức năng đo đạc thực hiện.

Thời hạn giải quyết : 20 ngày làm việc

Lệ phí :  Lệ phí cấp GCN : 25.000 đồng/lần (trường hợp có tài sản gắn liền với đất), 10.000 đồng/lần (trường hợp không có tài sản gắn liền với đất).

Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động : 10.000/lần

Đính kèm : file mẫu đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (mẫu số 11/ĐK) – Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

Tải về