Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ)

 

Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu kèm theo);

- 01 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Thời hạn giải quyết : 10 ngày làm việc (trường hợp xác nhận biến động vào Giấy chứng nhận), 15 ngày làm việc (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận)

Lệ phí :  Lệ phí chứng nhận biến động 10.000 đồng/ lần

Đính kèm : file mẫu Đơn đăng ký biến động (mẫu 09/ĐK) - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

Tải về