Tên thủ tục: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất

 

Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ)

 

Thành phần hồ sơ:

-  01 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu kèm theo);

- 01 Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy;

- 01 Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn.

Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc

Lệ phí :  Lệ phí cấp GCN : 25.000 đồng/lần (trường hợp có tài sản gắn liền với đất), 10.000 đồng/ lần (trường hợp không có tài sản gắn liền với đất).

Đính kèm : file mẫu Đơn đề nghị cấp lại (mẫu 10/ĐK) - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.