Điện thoại nội bộ 
New Page 1

DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC  CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Di động

I

Huyện ủy

     

1

Văn thư văn phòng

0633 880 347

 

2

Đỗ Phú Quới

Bí Thư

0633 880 363

0913 613 438

3

Trương Thái Anh Quốc

Phó BT thường trực

 

0918 564 827

4

Tống Giang Nam

Chánh Văn Phòng

0633 881786

0197 545 345

5

Nguyễn Thị Tiếng Thơ

Phó Văn Phòng

0633 883 111

0949 246 846

Các ban xây dựng Đảng

6

Ban Tổ chức Huyện Uỷ

 

0633 880 381

 

7

Ban Tuyên giáo

 

0633 880 208

 

8

Ban Dân Vận

 

0633 880 514

 

9

Ủy ban kiểm tra

 

0633 880 387

 

10

TT Bồi dưỡng Chính trị

 

0633 880 547

 

 

II

HĐND, UBND huyện

     

11

Văn thư văn phòng

0633 880 348

 

12

Bùi Văn Hùng

Chủ tịch

0633 881 333

0918.093.948

13

Phạm Ngọc Anh Tuấn

Phó chủ tịch

0633 880 476

0918 438 575

14

Nguyễn Mạnh Việt

Phó chủ tịch

0633 880 352

0918 506 423

15

Phạm Thị Thu Hường

PCT HĐND huyện

0633 880 433

0633 709 838

16

Nguyễn Ngọc Thư

UV TT  HĐND huyện

0633 949 004

0988 187 191

17

Vũ Thành Nam

Chánh Văn phòng

0633 880 568

0918 736 443

18

Trương Quang Lang

Phó Văn phòng

0633 949 008

0913 193 226

19

Phạm Xuân Tiện

Phó Văn phòng

0633 949 007

0986 979 889

Các phòng ban chuyên môn

 

 

 

20

Phòng tài nguyên - Môi trường

2215 967

 

21

Nguyễn Duy Thái

Trưởng phòng

0633 883 426

 

22

Nguyễn Khắc Tuyên

 Phó Trưởng phòng

2 215 967

0919 262 737

23

Phòng Lao động TBXH

0633 880 454

0945 726 427

24

Đinh Viết Bảo

Trưởng phòng

0633 880 454

0919 005 828

25

Trần Kim Duyến

Phó Phòng

0633 880 454

0919 928 348

26

Trịnh Thị Thủy

Phó Phòng

0633 880 454

0633 709 813

27

Phòng Nội Vụ

 

0633 880 410

 

28

Hoàng Văn Quỳnh

Trưởng phòng

0633 881 542

0918 181 206

29

Nguyễn Văn Sáng

Phó Trưởng phòng

0633 881 542

0918 804 369

30

Phòng Y tế

 

0633 883 009

 

31

Nguyễn Văn Hạo

Trưởng phòng

0633 883 009

01284 025 975

32

Phòng Kinh tế Hạ tầng

 

2215 999

 

33

Nguyễn Hoàng Minh

Trưởng Phòng

2215 999

0918 714 966

34

Lê Bá Phụng Anh

Phó Trưởng Phòng

2215 999

0633 604 515

35

Phòng VHTT

 

0633 880 132

 

36

Ngô Quang Mỹ

Trưởng phòng

0633 516 878

0938 040 979

37

Đỗ Thị Thúy

Phó Trưởng Phòng

0633 880132

0633 919 689

38

Phòng Nông nghiệp

 

0633 880 246

 

39

Lê Mậu Tuấn

Trưởng Phòng

0633 880 394

0919 100 070

40

Phòng Tư Pháp

 

0633 880 390

 

41

Phạm Thanh Giang

Trưởng phòng

0632 216 105

0913 666 645

42

Nhữ Thị Thanh Hương

Phó Trưởng phòng

0633 880 390

0907 058 083

43

Phòng Tài chính - KH

 

0633 880 342

 

44

Lê Cao Đài

Trưởng Phòng

0633 880 342

0918 736 473

45

Phan Bá Thọ

Phó Trưởng

0633 881 063

0918 846 889

46

Phòng Thống kê

 

0633 880 305

 

47

Phòng Dân Tộc

 

0633 880 330

 

48

Lê Văn Khương

Trưởng Phòng

0633 880 330

0918 450 131

49

K'Breh

Phó Trưởng Phòng

0633 880 330

0937 185 579

50

Phòng Giáo dục

 

0633 880344

 

51

Trần Văn Ký

Trưởng Phòng

0633 880 083

0919 069 618

52

Hồ Thị Diệu Hằng

Phó Trưởng Phòng

0633 880 344

01665 452 304

53

Thanh Tra

 

0633 880 385

 

54

Lâm Thành Vui

Chánh Thanh tra

0633 880 176

0913 125 109

55

Đỗ Bằng An

Phó Chánh TT

0633 880 385

0919 201 610

56

VP đăng ký QSDĐ

 

0633 949 090

 

57

Châu Viết Thái

Giám đốc

0633 949 090

0919 005 858

58

Nguyễn Minh Phụng

Phó giám đốc

0633 949 090

0918 711 818

59

Trung tâm Nông nghiệp

 

0633 949 090

 

60

Ngô Thị Nga

Giám đốc

0633 949 090

0919 100 164

61

Trung Tâm VHTT

 

0633 880 340

 

62

Lê Ngọc Anh

Giám đốc

0633 880 340

0949 009 787

63

Quách Ngọc Hiếu

Phó giám đốc

0633 880 340

0918 910 501

67

Trấn Đăng Thanh

Phó giám đốc

0633 880 340

0913 744 051

68

Trung tâm QLKTTCTCC

 

0633 883 090

 

69

Nguyễn Văn Hiếu

Giám đốc

0633 883 090

0918 810 243

 

 

 

 

 

III

Mặt trận tổ quốc huyện

70

Văn thư văn phòng

 

0633 880 366

 

 Các đoàn thể

71

Hội Chữ thập đỏ huyện

 

0633 880 200

 

72

Hội CCB huyện

 

0633 880 249

 

73

Hội Người cao tuổi

 

0633 881 150

 

74

Hội  nông dân huyện

 

0633 880 248

 

75

Hội Phụ nữ huyện

 

0633 880 250

 

76

Huyện đoàn

 

0633 880 247

 

 

 

IV

Các CQ, ĐV đóng trên địa bàn huyện

 

 

77

Ban Quản lý chợ

 

0633 880 374

 

78

Ban Chỉ huy quân sự

 

0633 880 310

 

79

Bảo Hiểm xã hội

 

0633 880 399

 

80

Chi Cục thuế

 

0633 880 338

 

81

Chùa khánh Vân

 

0633 880 124

 

82

Công An huyện

 

0633 880 369

 

83

Chi Nhánh điện Đạ Tẻh

 

0632 215 882

 

84

Hạt kiểm lâm huyện

 

0633 880 332

 

85

Kho Bạc nhà nước huyện

 

0633 880 327

 

86

Lâm trường huyện

 

0633 880 378

 

87

Ngân hàng Nông nghiệp

 

0633 880 367

 

88

Nhà thờ Đạ Tẻh

 

0633 880 123

 

89

Đài TT-TH Đạ Tẻh

 

0633 880 365

 

90

Đội Thi Hành án

 

0633 880 345

 

91

Toà án Đạ Tẻh

 

0633 880 346

 

92

Viện kiểm sát nhân dân

 

0633 880 364

 

93

Trung Tâm Y tế

 

0633 880 313

 

 

V

Các xã, thị trấn

94

UBND Thị Trấn

 

0633 880 368

 

95

Vũ Duy Hạ

Chủ tịch UBND

0633 883 359

0907 416 997

96

UBND xã An Nhơn

 

0633 880 376

 

97

Nguyễn Hưu Hiền

Chủ tịch UBND xã

0633 880 376

0945 943 005

98

UBND xã Quốc Oai

 

0633 880 055

 

99

Dương Tiến Liệu

Chủ tịch UBND xã

0633 880 055

0936 561 126

100

UBND xã Mỹ Đức

 

0633 880 653

 

101

Lê Minh Ngọc

Chủ tịch UBND xã

0633 880 653

0918 802 667

102

UBND xã Đạ Kho

 

0633 880 070

 

103

Phạm Văn Vạn

Chủ tịch UBND xã

0633 880 070

0935 060 458

104

UBND xã Quảng Trị

 

0633 880 075

 

105

Nguyễn Duy Lợi

Chủ tịch UBND xã

0633 880 075

0932 028 500

106

UBND xã Đạ Lây

 

0633 882 014

 

107

Nguyễn Thanh Quang

Chủ tịch UBND xã

0633 882 014

0633 904 446

108

UBND xã Hương Lâm

 

0633 955 007

 

109

Hồ Hỷ

Chủ tịch UBND xã

0633 955 007

0907 552 228

110

UBND xã Triệu Hải

 

0633 880 504

 

111

Lê Trung Tiễn

Chủ tịch UBND xã

0633 880 504

0935 540 979

112

UBND xã Hà Đông

 

0633 880 163

 

113

Nguyễn Hữu Thụ

Chủ tịch UBND xã

0633 880 163

0919 651 872

114

UBND xã Đạ Pal

 

0633 881 191

 

115

Nguyễn Quang Huy

Chủ tịch UBND xã

0633 881 191

01687 594 895