Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Đạ Tẻh lần III năm 2019 
New Page 1

THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

huyện Đạ Tẻh lần thứ III năm 2019

 (Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-CT ngày     tháng 3 năm 2019 của Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đạ Tẻh lần thứ III năm 2019)

 

Điều 1. Mục đích

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đạ Tẻh lần thứ III năm 2019  nhằm phát triển phong trào sáng tạo kỹ thuật cho đối tượng là thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tạo cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ. Kết thúc cuộc thi cấp huyện, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn các giải pháp xuất sắc tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

Điều 2. Cơ quan tổ chức

UBND huyện Đạ Tẻh

Điều 3. Đối tượng dự thi

Thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện có độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi (ngày sinh từ 15/7/2000 đến 15/7/2013).

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện môi trường;

3. Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

4. Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Điều 5. Yêu cầu đối với giải pháp dự thi

1. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng.

2. Giải pháp dự thi phải có mô hình kèm theo, thể hiện được ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước. Khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, trong học tập, sản xuất để làm ra vật dụng, sản phẩm hữu ích thuộc các lĩnh vực đã nêu tại Điều 4.

4. Mô hình, sản phẩm phải kèm theo bản thuyết minh, nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

- Người dự thi phải nằm trong độ tuổi tại Điều 3 của Thể lệ này.

- Có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi tối đa không quá 03 đồng tác giả ghi rõ tỉ lệ % đóng góp của mỗi đồng tác giả).

- Người dự thi được phép nhờ sự hỗ trợ để làm ra sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

- Người dự thi phải đăng ký đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Điều 7. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 3 bộ, trong mỗi bộ có:

- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu);

- Báo cáo thuyết minh toàn văn giải pháp dự thi (theo mẫu);

- Mô hình, sản phẩm dự thi (đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn sử dụng);

- Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau;

- Bản sao giấy khai sinh của tác giả, đồng tác giả.

Điều 8. Thời gian,địa điểm nộp hồ sơ dự thi

- Hồ sơ dự thi phải được đựng trong phong bì kín, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ dự thi: “Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đạ Tẻh lần thứ III năm 2019. Hồ sơ và mô hình, sản phẩm kèm theo có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: Phòng Kinh tế - Hạ Tầng huyện Đạ Tẻh. Điện thoại: 0632.215999.

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Từ khi công bố Cuộc thi đến hết ngày 20/5/2019 (theo dấu bưu điện).

- Chấm và xét giải: Từ ngày 25/5/2019 đến 15/6/2019.  

- Hội nghị tổng kết và trao giải thưởng: trước 20/6/2019.

- Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Cuộc thi.

* Lưu ý: Hồ sơ dự thi sẽ không được trả lại. Đối với những mô hình hoặc sản phẩm, địa điểm và thời gian trả như sau:

+ Đối với sản phẩm không được lựa chon tham dự cuộc thi cấp tỉnh được trả lại trong vòng 30 ngày tính từ ngày tổ chức Hội nghị tổng kết và Trao giải Cuộc thi. Hết thời hạn trên Ban tổ chức Cuộc thi sẽ không chịu trách nhiệm về các mô hình, sản phẩm dự thi. Địa điểm trả sản phẩm tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đạ Tẻh, SĐT: 02632.215.999.

+ Đối với sản phẩm được lựa chọn tham dự cuộc thi cấp tỉnh, tác giả tự liên hệ với Liên Hiệp Các Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Tỉnh Lâm Đồng trong tháng 10/2019 để nhận lại sản phẩm. Hết thời hạn trên Ban tổ chức Cuộc thi sẽ không chịu trách nhiệm về các mô hình, sản phẩm dự thi. Địa chỉ: 05 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng; Số điện thoại: 0263 3836 061.

Điều 9. Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng giám khảo do Ban tổ chức Cuộc thi thành lập để xem xét và đánh giá các giải pháp dự thi. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm theo thang điểm do Ban tổ chức quy định.

Điều 10. Giải thưởng:

Giải thưởng Cuộc thi gồm:

- 01 Giải nhất, trị giá: 2.000.000 đồng và  Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi

- 02 Giải nhì, mỗi giải trị giá: 1.500.000 đồng và  Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi

- 03 Giải ba, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng và  Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi

- 06 Giải KK, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng và  Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi

- 06 Giải động viên, mỗi giải trị giá: 200.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi

- 02 Giải tập thể, trị giá: 500.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi.

Ngoài giải thưởng và giấy chứng nhận do ban tổ chức trao tặng. Đối với cá nhân, tập thể có giải pháp tốt, Ban tổ chức sẽ giới thiệu tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 15 năm 2019.

Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Việc đăng ký tham dự Cuộc thi không thay thế cho việc đăng ký yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp. Khi phát hiện thấy giải pháp cần phải bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ./.


Tải file: Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Đạ Tẻh lần III năm 2019