Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Đạ Tẻh lần III năm 2019 
New Page 1

 

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

huyện Đạ Tẻh lần thứ III năm 2019

 

 

Căn cứ kế hoạch số 36/KH-BTC ngày 26/02/2019 của Ban tổ chức cuộc thi về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 15 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của UBND huyện Đạ Tẻh Về việc Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đạ Tẻh lần thứ III năm 2019;

Ban Tổ chức xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Đạ Tẻh lần thứ III năm 2019 như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi:

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đạ Tẻh lần thứ III năm 2019 nhằm phát triển phong trào thi đua sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện, khơi dậy tiềm năng và phát huy sáng tạo của các em, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai, tạo cơ hội cho thanh thiếu niên, nhi đồng học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ với bạn bè trong và ngoài huyện.

II. Nội dung:

1. Đối tượng:

Là thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện có độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi (ngày sinh từ ngày 15/7/2000 đến ngày 15/7/2013)

2. Lĩnh vực dự thi:

- Đồ dùng dành cho học tập;

- Phần mềm tin học;

- Sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

- Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

3. Tiến độ thực hiện công việc:

STT

Nội dung

Thời gian

Tổ chức thực hiện

1

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi

Tháng 03/2019

Ban Tổ chức phối hợp thực hiện

2

Tuyên truyền vận động trên các phương tiện thông tin.

Từ tháng 3/2019 – 05/2019

Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký

3

Thu nhận các sản phẩm, giải pháp dự thi và hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá thẩm tra.

Trước 20/5/2019

Ban Tổ chức, Ban Thư ký.

4

Tổ chức chấm điểm; xét giải và chọn các giải pháp tham dự Cuộc thi cấp tỉnh

Từ ngày 25/5/2019 đến ngày 15/6/2019

Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký

5

Tổng kết Cuộc thi và trao giải

Trước 20/6/2019

Ban Tổ chức

4. Tổ chức phát động và tuyên truyền về Cuộc thi:

a) Thời gian tổ chức:

- Cuộc thi được tổ chức từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 6 năm 2019.

- Tổ chức thu nhận sản phẩm dự thi: Từ khi công bố đến hết ngày 20/5/2019

- Chấm và xét giải: Từ ngày 25/5/2019 đến ngày 15/6/2019

- Lựa chọn giải pháp tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 15 năm 2019: trước ngày 20/6/2019.

b) Tổ chức phát động và tuyên truyền về Cuộc thi:

- Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, truyền hình của huyện;

- Cung cấp tờ rơi tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn huyện;

- Tuyên truyền tại các cơ sở đoàn, đội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

- Cung cấp tờ rơi phát động (thủ tục, hồ sơ dự thi) kèm theo thông báo mời các tổ chức, cá nhân tham gia.

- Các thủ tục đăng ký dự thi được công bố trên Website của huyện (dateh.lamdong.gov.vn).

5. Địa điểm nhận các sản phẩm dự thi:

Hồ sơ dự thi và sản phẩm dự thi các trường học nộp theo trường; các cá nhân ngoài trường học nộp cho chi đoàn cơ sở ở xã, thị trấn, sau đó các đơn vị nộp về phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 20/5/2019.

Hồ sơ dự được tiếp nhận và lư trữ theo chế độ bảo mật cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi.

Lưu ý: Hồ sơ dự thi sẽ không được trả lại. Đối với những mô hình hoặc sản phẩm, địa điểm và thời gian trả như sau:

+ Đối với sản phẩm không được lựa chon tham dự cuộc thi cấp tỉnh được trả lại trong vòng 30 ngày tính từ ngày tổ chức Hội nghị tổng kết và Trao giải Cuộc thi. Hết thời hạn trên Ban tổ chức Cuộc thi sẽ không chịu trách nhiệm về các mô hình, sản phẩm dự thi. Địa điểm trả sản phẩm tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đạ Tẻh, SĐT: 02632.215.999.

+ Đối với sản phẩm được lựa chọn tham dự cuộc thi cấp tỉnh, tác giả tự liên hệ với Liên Hiệp Các Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Tỉnh Lâm Đồng trong tháng 10/2019 để nhận lại sản phẩm. Hết thời hạn trên Ban tổ chức Cuộc thi sẽ không chịu trách nhiệm về các mô hình, sản phẩm dự thi.  Địa chỉ: 05 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng; Số điện thoại: 0263 3836 061.

6. Thẩm định các sản phẩm, giải pháp tham dự:

- Ban Thư ký Cuộc thi tổ chức xem xét kiểm tra xác minh sơ bộ các giải pháp dự thi. Kết quả kiểm tra xác minh, thẩm định sơ bộ được tổng hợp, trình hội đồng giám khảo xem xét.

- Căn cứ các lĩnh vực dự thi và nội dung của các giải pháp dự thi, Ban Thư ký giới thiệu danh sách các chuyên gia khoa học thẩm định, phản biện trình Trưởng Ban Tổ chức xem xét quyết định và tiến hành thẩm định các giải pháp dự thi theo quy định.

7. Xem xét chấm điểm:

- Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Hội đồng giám khảo gồm các thành viên trong Ban Tổ chức, đại diện các cơ quan và các chuyên gia liên quan đến các lĩnh vực dự thi.

- Hội đồng giám khảo xem xét đánh giá và chấm điểm các giải pháp dự thi theo bộ tiêu chí thống nhất, có tham khảo ý kiến thẩm định, đánh giá của Hội đồng thẩm định. Kết luận đánh giá của Hội đồng giám khảo được ghi rõ trong biên bản họp Hội đồng.

8. Khen thưởng:

- Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ kết luận và đề nghị của Hội đồng giám khảo sẽ xem xét quyết định xếp loại các giải thưởng.

- Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định trao thưởng và Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải; tặng giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động, tuyên truyền Cuộc thi.

- Đối với các giải pháp nổi bật về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tham mưu UBND huyện ra quyết định khen thưởng.

III. Phân công trách nhiệm:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Là cơ quan thường trực chủ trì việc phối hợp điều hành các hoạt động Cuộc thi; và tham gia Hội đồng giám khảo.

- Tổ chức tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi.

- Tổ chức hướng dẫn, thẩm định về mặt nghiệp vụ đối với các hoạt động liên quan đến Cuộc thi.

- Trực tiếp thu nhận các sản phẩm, giải pháp dự thi.

- Dự toán kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi trình UBND huyện phê duyệt.

- Thường xuyên theo dõi báo cáo kết quả, tình hình thực hiện kế hoạch.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Là Phó trưởng Ban Tổ chức, tham gia Hội đồng giám khảo;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, đôn đốc các em học sinh tham dự, đặc biệt chú trọng tập trung tuyên truyền tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong hệ thống giáo dục đào tạo của huyện.

-  Vận động giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức tuyên truyền, giúp đỡ học sinh tham dự Cuộc thi. Phát động phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật đối với các tập thể, cá nhân đơn vị trường học trong huyện.

3. Huyện đoàn:

- Là Phó trưởng Ban Tổ chức, tham gia Hội đồng giám khảo.

- Chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội tại các trường học, đặc biệt là các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện; các đoàn viên, đội viên tại các cơ sở đoàn, đội trực thuộc các xã, thị trấn tham gia tốt Cuộc thi.

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao:

- Là thành viên Ban Tổ chức, tham gia Hội đồng giám khảo;

- Tổ chức tuyên truyền nội dung, kế hoạch, thể lệ, thông tin về Cuộc thi trên Đài truyền thanh của huyện và trạm truyền thanh của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin:

- Là thành viên Ban Tổ chức, tham gia Hội đồng giám khảo;

- Tổ chức tuyên truyền nội dung, kế hoạch, thể lệ, thông tin về Cuộc thi trên website của huyện.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Tham mưu cho UBND huyện về hỗ trợ kinh phí cho Cuộc thi.

7. Các cơ quan, đơn vị có liên quan khác: Là thành viên Ban Tổ chức, tham gia Hội đồng giám khảo, thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến Cuộc thi và sự phân công của Ban Tổ chức.

8. UBND các xã, thị trấn:

Tổ chức tuyên truyền trên Trạm truyền thanh xã, thị trấn để phát động Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đạ Tẻh lần thứ III năm 2019. Yêu cầu các phòng ban và các đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện./.

 

 

Tải kế hoạch: Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Đạ Tẻh lần III năm 2019