Liên hoan "Tiếng hát đồng quê" năm 2013 
New Page 1

Hát múa - đơn vị xã Hương Lâm

Độc tấu đàn bầu của đơn vị xã Đạ Lây

Múa "Hương sen dâng Bác" của đơn vị Thị trấn Đạ Tẻh

Tốp ca nữ - đơn vị Thị trấn Đạ Tẻh

Tiết mục của đơn vị xã An Nhơn