Chung kết Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” huyện Đạ Tẻh lần thứ V, năm 2018 
New Page 1