BCH Đảng bộ huyện khóa VII (2010 – 2015) 
New Page 1

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA VII

(Nhiệm kỳ 2010-2015)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Đỗ Phú Quới

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0913613438

2

Tôn Thiện Đồng

Phó Bí thư Huyện Ủy

0902802777

3

Trương Thái Anh Quốc

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

0918564827

4

Bùi Văn Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0918093948

5

Nguyễn Thị Vân

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0919604733

6

Phạm Ngọc Anh Tuấn

UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện

01666060636

7

Nguyễn Văn Tuyên

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

0633604234

8

Lê Văn Long

UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Quân sự huyện

0982202999

9

Nguyễn Mạnh Việt

UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện

0918506423

10

Đinh Quang Trung

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

0918007657

11

Vũ Duy Hạ

UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, CT UBND thị trấn Đạ Tẻh

0633904789

12

Trịnh Xuân Dũng

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

0908065170

13

Hoàng Đình Tuấn

Huyện ủy viên, Chính trị viên Quân sự huyện

0919058186

14

Tống Giang Nam

HUV, Chánh VP Huyện ủy

0917545345

15

Hồ Anh Đổng

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

0914415321

16

K’Brêh

HUV, Phó trưởng Phòng Dân tộc

0937185579

17

Phùng Thế Tải

HUV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh

0918034007

18

Võ Văn Thành

HUV, Phó trưởng Công an huyện

0918639398

19

Vũ Thanh Hương

HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế

0949300759

20

Trần Văn Ký

HUV, Trưởng Phòng giáo dục huyện

0919069618

21

Lâm Thành Vui

HUV, Chánh Thanh tra huyện

0913125109

22

Lê Mậu Tuấn

HUV, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện

0919100070

23

Phạm Đình Châu

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Lây

0906350111

24

Phan Đức Hạnh

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Pal

01654686499

25

Trần Mạnh Nhuần

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nhơn

01663911957

26

Nguyễn Văn Dũng

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quốc Oai

0944250344

27

Trần Thị Oanh

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

0633904612

28

Nguyễn Thị Minh

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

0633604852

29

Lê Quang Thiện

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Hải

0633604032

30

Hoàng Văn Quỳnh

HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

0918181206

31

Lê Cao Đài

HUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

0917250468

32

Nguyễn Duy Thái

HUV, Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện

0919262737

33

Ngô Quang Mỹ

HUV, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện

0938040979

34

Phạm Thanh Giang

HUV, Trưởng Phòng Tư pháp huyện

0633604540

35

Phạm Thị Thu Hường

HUV, Phó CT HĐND huyện

0633709838

36

Nguyễn Văn Du

HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện

0984085789

37

Nông Văn Đăm

HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

0912242562

38

Hồ Hỷ

HUV, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm

0907552228