Chú trọng việc đào tạo nghề nông cho nông dân 

Đào tạo nghề nông cho nông dân để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ở tỉnh ta, công việc này được UBND tỉnh và Sở NN-PTNT giao cho Trung tâm Khuyến nông thực hiện với sự phối hợp của UBND các huyện, thành có xã đang được triển khai thực hiện chương trình.

Xuất phát từ thực tế sản xuất và nhu cầu của người dân ở các xã đang được UBND tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2011 Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng kế hoạch tập huấn, đầu tư những mô hình điểm nông nghiệp công nghệ cao sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời triển khai Dự án “Thí điểm mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại 11 xã điểm mô hình nông thôn mới” đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch này đã được triển khai với những mô hình cụ thể như tập huấn kỹ thuật trồng dâu tây và sản xuất rau an toàn tại xã Xuân Thọ (Đà Lạt); ghép cải tạo cà phê vối, trồng nấm mèo, trồng dâu nuôi tằm… ở xã Tân Hội (Đức Trọng); trồng cà chua, ớt ngọt và rau hoa công nghệ cao ở xã Ka Đô (Đơn Dương); tập huấn canh tác cà phê bền vững theo 4c tại Tân Châu (Di Linh), Lộc An (Bảo Lâm), Đam B’ri (Bảo Lộc); với các xã xây dựng nông thôn mới ở Đạ Tẻh và Cát Tiên các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, trồng tre, trồng keo lai và nuôi heo hướng nạc cũng được triển khai. Thống kê của Trung tâm Khuyến nông, bình quân mỗi lớp tập huấn chuyển giao KHKT nông nghiệp có từ 45-60 người tham gia, các mô hình trình diễn kỹ thuật canh tác với giống cây trồng vật nuôi mới đã được nông dân quan tâm và đã “giúp nông dân thay đổi nhận thức về sản xuất nông nghiệp tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng”.

Theo số liệu của Trung tâm Khuyến nông thì năm 2011, Sở NN-PTNT và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đã mở được 362 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT nông nghiệp và 73 hội thảo đầu bờ cho trên 15.000 lượt người tham gia và 168 lớp dạy các ngành nghề cho khoảng 5.100 lao động nông thôn tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới (trong đó Trung tâm Khuyến nông mở 14 lớp). Trong 168 lớp đào tạo nghề này có 110 lớp - 3.252 học viên chuyên về nghề nông như chăm sóc cà phê, trồng rừng, trồng rau hoa công nghệ cao, trồng dâu nuôi tằm, nuôi cá, chăn nuôi gia súc gia cầm… Điều đáng ghi nhận là ở những lớp đào tạo này “…Thời gian thực hành kỹ thuật chiếm trên 70% thời gian mở lớp”.  Ngoài nghề nông, các lớp dạy nghề còn lại thuộc chương trình thời gian qua đã tập trung vào những nghề đang có nhu cầu cao ở nông thôn như xây dựng, mây tre đan, sửa chữa máy nông cụ và xe máy… Qua khảo sát của Trung tâm Khuyến nông thì khoảng 80% học viên sau đào tạo đã tìm được việc làm. Từ đầu năm 2012 tới nay, các đơn vị thuộc Sở NN-PTNT và các địa phương cũng đã triển khai 62 mô hình điểm về trồng trọt (45 mô hình),  chăn nuôi (12 mô hình), thủy sản (5 mô hình) và 211 lớp tập huấn và 120 cuộc hội thảo kỹ thuật nông nghiệp cho 15.822 lượt hộ nông dân.

Như vậy việc dạy nghề nông cho nông dân đang được Sở NN-PTNT và các địa phương, các ngành có liên quan thực hiện theo 2 hướng chính: dạy nghề thông qua các hoạt động khuyến nông và mở các lớp dạy nghề nông nghiệp (và một số lớp dạy những nghề phi nông nghiệp nhưng đang có nhu cầu cao tại địa phương). Nông dân ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới đã và ngày càng quan tâm hơn tới việc áp dụng tiến bộ KHKT nông nghiệp tiếp thu được từ các lớp tập huấn - mô hình khuyến nông và các lớp đào tạo nghề vào thực tế sản xuất và đã có thu nhập cao, nhiều hộ đã thoát khỏi làm nghề nông thuần túy để có thêm thu nhập. Đây là thuận lợi lớn để các xã này sớm đạt được tiêu chí về thu nhập bình quân và tiêu chí hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo trong bộ 19 tiêu chí xã nông thôn mới.