Ankroet 

Đường Ankroet dài 11 km, lộ giới: 24m, từ đường Xô-viết Nghệ Tĩnh đến Suối Vàng - Đan Kia.

Năm 1953, đường đi ngang qua khu phố VI (Đa Phú) và tổng Lạch thuộc thị xã Đà Lạt.

Trước năm 1975, đường đi ngang qua các ấp Hoà An, Tây Thuận, Trung An (thị xã Đà Lạt) và xã Lát (quận Lạc Dương).

Hiện nay, đường đi ngang qua phường VII (thành phố Đà Lạt) và xã Lát (huyện Lạc Dương).

Nhiều đoạn đường vắng giữa rừng thông, thỉnh thoảng xuất hiện vài nông trại.

Gần cuối đường có nhà máy thuỷ điện Ankroet, thác Ankroet, nhà máy nước Suối Vàng và đập Suối Vàng.

Cuối đường có hồ Đan Kia

Nhà máy thuỷ điện Ankroet khởi công xây dựng tháng 10/1942, hoàn thành năm 1944, có công suất thiết kế 3.200kW, cung cấp một phần năng lượng điện cho thành phố Đà Lạt.

Thác Ankroet ở gần đập Suối Vàng.

Nhà máy nước Suối Vàng được xây dựng với sự giúp đỡ của Vương quốc Đan Mạch, hoàn thành năm 1984 với công suất 18.000m3/ngày. Nước sau khi khử trùng được bơm lên một bể chứa nước trên đồi Tùng Lâm ở cao độ 1565,2m, từ đây nước chảy vào hệ thống ông dẫn nước cung cấp cho thành phố.

Ankroet (Ăn Krô-et) là phiên âm của tìiRhàng Kroac (Rhàng: bỏ hoang, Kroac : cây cam). Ngày xưa, ở khu vực Suối Vàng có buôn Rhang Kroac.

 Danh sách những con đường