BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA IX - Nhiệm kỳ 2010 - 2015 

BAN THƯỜNG VỤ

 

 

1

Huỳnh Phong Tranh

1955

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Tháng 9/2011, Tổng Thanh tra Chính phủ

2

Nguyễn Xuân Tiến

1958

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Tháng 01/2011, Ủy viên Trung ương Đảng.
Tháng 9/2011, Chủ tịch UBND tỉnh

3

Huỳnh Đức Hòa

1954

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh
Tháng 9/2011, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

4

Vũ Công Tiến

1956

Phó Bí thư

5

Nguyễn Đức Thịnh

1956

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

6

Hà Phước Toản

1956

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

7

Hồ Thị Nga

1959

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

8

Hoàng Sỹ Sơn

1955

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

9

Trương Văn Dũng

1957

Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

10

Nguyễn Đức Hiệp

1954

Giám đốc Công an tỉnh

11

Trần Đức Quận

1967

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Tháng 12/2010, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

12

Hoàng Thị Thu Hồng

1960

Phó chủ tịch HĐND tỉnh

13

Phạm Kim Khang

1957

Chánh Thanh tra tỉnh
Tháng 12/2010, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng

14

Đoàn Văn Việt

1963

Bí thư Thành ủy Đà Lạt

15

Lê Hoàng Phụng

1958

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 

 

1

Hồ Thị Nga

1959

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm

2

Trần Quốc Lập

1961

Tỉnh ủy viên, Phó chủ nhiệm

3

Nguyên Quang Vinh

 

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

4

Trần Xuân Vượng

 

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

5

Hoàng Thanh Hải

 

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

6

Tăng Đình Phan

 

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

7

Nguyễn Thống Nhất

 

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

8

Hoàng Xuân Hường

 

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

9

Nguyễn Xuân Tùng

1960

Tỉnh ủy viên,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức tỉnh ủy
Ủy viên kiêm chức

 

 

BAN CHẤP HÀNH

 

 

1

Huỳnh Phong Tranh

1955

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy

2

Nguyễn Xuân Tiến

1958

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh

3

Huỳnh Đức Hòa

1954

Phó Bí thư,

Chủ tịch UBND tỉnh

4

Vũ Công Tiến

1956

Phó Bí thư

5

Nguyễn Đức Thịnh

1956

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

6

Hà Phước Toản

1956

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

7

Hồ Thị Nga

1959

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

8

Hoàng Sỹ Sơn

1955

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

9

Trương Văn Dũng

1957

Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

10

Nguyễn Đức Hiệp

1954

Giám đốc Công an tỉnh

11

Trương Văn Thu

1956

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

12

Phạm Kim Khang

1957

Chánh Thanh tra tỉnh
Tháng 12/2010, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng

13

Đoàn Văn Việt

1963

Bí thư Thành ủy Đà Lạt

14

Võ Minh Phương

1955

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

Chánh án Tóa án Nhân dân tỉnh

15

Phạm Văn Vượng

1958

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

16

Trần Đức Quận

1967

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Tháng 12/2010, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

17

Hoàng Thị Thu Hồng

1960

Phó chủ tịch HĐND tỉnh

18

Trần Duy Việt

1955

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh

19

Nguyễn Văn Yên

1963

Phó chủ tịch UBND tỉnh

20

Trần Ngọc Hương

1957

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh
Tháng 12/2010, Bí thư huyện ủy Đức Trọng

21

Trương Ngọc Lý

1955

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh

22

Nguyễn Bá Thuyền

1955

Đại biểu Quốc hội

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

23

Nguyễn Minh Hùng

1955

Chủ tỉnh Liên đoàn Lao động tỉnh

24

Trần Văn Hiệp

1965

Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm

25

Lê Hoàng Phụng

1958

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

26

K' Brêu

1956

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

27

Trần Duy Hùng

1966

Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai

28

Đỗ Qúy Uy

1958

Bí thư Huyện ủy Lạc Dương

29

Huỳnh Văn Đẩu

1959

Bí thư huyện ủy Cát Tiên

30

Lù Chấn Lìn

1955

Bí thư Huyện ủy Di Linh

31

Đỗ Phú Quới

1956

Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh

32

Vũ Kim Sinh

1960

Bí thư Huyện ủy Đam Rông

33

Lưu Tấn Huệ

1958

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đơn Dương

34

Nguyễn Xuân Tùng

1960

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

35

Trần Thanh Phương

1957

Bí thư Huyện ủy Lâm Hà

36

Đào Ngọc Cần

1960

Phó giám đốc Công an tỉnh

37

Phạm Thị Phúc

1977

Bí thư Tỉnh đoàn

38

Huỳnh  Ngọc Cảnh

1965

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng
Tháng 12/2010, Giám đốc Sở Công thương

39

Nguyễn Văn Hương

1957

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

40

Nguyễn Đình Tạo

1959

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

41

Nguyễn Thị Lệ

1966

Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

42

Phạm S

1966

Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ.

43

Trương Hữu Hiệp

1962

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

44

Phạm Thị Bạch Yến

1964

Giám đốc Sở Y tế.

45

Nguyễn Hữu Tâm

1955

Giám đốc Sở xây dựng.

46

Nguyễn Đức Hưng

1958

Giám đốc Sở Tư pháp.
Tháng 12/2010, Chánh Thanh tra tỉnh

47

Võ Ngọc Hiệp

1967

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt.

48

Phan Văn Đa

1964

Giám đốc Sở Công thương.
Tháng 12/2010, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư

49

Đỗ Thanh Bình

1956

Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

50

Phùng Thị Hiền

1961

Phó Giám đốc Sở tài chính.

51

Trần Quốc Lập

1961

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

52

Nguyễn Xuân Ngọc

1955

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

53

Trương Văn Hòa

1960

Chánh văn phòng Tỉnh ủy

54

Trần Xuân Quang

1958

Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

55

Nguyễn Văn Hùng

1956

Phó Giám đốc Sở nội vụ.