Ban chấp hành Đảng bộ Viện Nghiên cứu Hạt nhân 
 

Đảng bộ Viện Nghiên cứu Hạt nhân khóa X, nhiệm kỳ 2010 – 2015

>> Tải về toàn văn quyết định.


1. Bí thư :
                    Đồng chí Nguyễn Thanh Bình
2. Phó bí thư :
                    Đồng chí  Phan Sơn Hải

 

3. Ban Thường vụ :
    01- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình
                    02- Đồng chí Phan Sơn Hải
                    03- Đồng chí Lương Bá Viên

4. Ban Chấp hành :
                    01- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình
                    02- Đồng chí Nguyễn Nhị Điền
                    03- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn
                    04- Đồng chí Nguyễn Trọng Ngọ
                    05- Đồng chí Nguyễn Giằng
                    06- Đồng chí Phan Sơn Hải
                    07- Đồng chí Dương Văn Đông
                    08- Đồng chí Lương Bá Viên
                    09- Đồng chí Nguyễn Thị Thu