Sôi nổi hoạt động Ngày hội đoàn viên trong Tháng thanh niên tháng 3/2018 Nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018). Trong tháng thanh niên - tháng 3/2018, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; thể hiện được sức trẻ, lòng nhiệt huyết, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trên mọi lĩnh vực, thu hút hơn 3.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng thanh niên, Chương trình Ngày hội đoàn viên được các Tổ chức cơ sở Đoàn triển khai sôi nổi. Tại ngày hội, đoàn viên thanh niên tại các đơn vị được ôn lại truyền thống lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 87 năm hình thành và phát triển dưới hình thức thi đố vui tìm hiểu; phát triển 150 Đoàn viên mới; ngày hội cũng là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên được giao lưu, sinh hoạt kỹ năng thông qua các trò chơi vận động, các trò chơi dân gian…

Tháng Thanh niên là dịp để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng các phong trào tình nguyện, các nhiệm vụ kinh tế - chính trị tại địa phương; là cơ hội để tuổi trẻ toàn huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiến hành những chương trình, hành động thiết thực tạo sức lan tỏa, thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.