Huyện Đoàn Đạ Huoai phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu học tập mô hình hoạt động công tác Đoàn – Đội khối trường học Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018); Đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm trao đổi các mô hình hoạt động công tác Đoàn – Đội khối trường học giữa 02 đơn vị Huyện đoàn Đức Trọng và  Huyện đoàn Đạ Huoai.

Ngày 28/3/2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đạ Huoai phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Trọng tổ chức Chương trình giao lưu, học tập mô hình hoạt động công tác  Đoàn – Đội khối trường học. Buổi tọa đàm là dịp để các đồng chí cán bộ Đoàn – Đội trường học trao đổi, giới thiệu các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công tác Đoàn - Đội trường học; Đồng thời được tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu, rèn luyện kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ tại Khu du lịch rừng Madaguoi.

Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần trao đổi, học tập các mô hình hay, mô hình hiệu quả, là cơ hội để các đồng chí cán bộ Đoàn, Đội hai đơn vị giao lưu, học tập, góp phần tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa hai đơn vị.