Đạ Huoai: Thực hiện kịp thời công tác khen thưởng, nêu gương đột xuất 
Sáng 29/3, UBND huyện Đạ Huoai đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai; đồng chí Lưu Tiến Chinh - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; đại diện các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn và hơn 150 đại biểu là điển hình tiên tiến được khen thưởng.
Trao Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng tặng các tập thể, cá nhân
Trao Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng tặng các tập thể, cá nhân

Với chủ đề phát động thi đua của tỉnh trong năm 2017 là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”, huyện Đạ Huoai đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước: tổng sản lượng lương thực đạt hơn 2.700 tấn (bằng 125% kế hoạch), diện tích cây ăn trái đạt 3.160 ha (bằng 103% kế hoạch), tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 91,5 tỷ đồng (bằng 134% dự toán), tỷ lệ tham gia BHYT đạt 79%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,09% (trong đó, hộ nghèo đồng bào DTTS chiếm 5,23%), có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2/2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và có 99,87% văn bản, thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn… 
 
Cùng với đó, các phong trào thi đua như: Xây dựng đường giao thông nông thôn, “Xây dựng khu dân cư kiểm mẫu”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… không ngừng được nhân rộng, đổi mới hình thức, nội dung thực sự đi vào chiều sâu và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua trên địa bàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, đổi mới như: việc phát động phong trào ở một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức, rập khuôn; chưa bám sát các chương trình hành động, biện pháp cụ thể; sự kết hợp giữa các khối thi đua chưa thực sự thống nhất cao; công tác khen thưởng, nêu gương ở nhiều lĩnh vực chưa kịp thời…
Tặng Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân
Tặng Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quý Mỵ đã biểu dương những thành tích xuất sắc và đóng góp thiết thực của phong trào thi đua vào sự phát triển chung của địa phương trong năm qua; đồng thời, cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể cho phong trào thi đua năm 2018, với chủ đề “Hành động mạnh mẽ, đồng bộ của hệ thống chính trị”. Qua đó, các ngành, địa phương, đơn vị cần xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua cụ thể, sát với nhiệm vụ đã đề ra; chú trọng đến các phong trào thi đua để hoàn thành thắng lợi các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm; thực hiện kịp thời công tác khen thưởng, nêu gương đột xuất các tập thể, cá nhân điển hình để tạo sức lan tỏa…
 
Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Đạ Huoai, đồng chí Lưu Tiến Chinh đã phát động phong trào thi đua năm 2018 và đề ra các chỉ tiêu cần thực hiện: tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14 - 15%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 100 - 101 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 12 - 13 triệu USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%, đạt 90% gia đình văn hóa, 66% trường học đạt trường chuẩn quốc gia, 83% người dân tham gia BHYT, 98% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, duy trì độ che phủ rừng đạt 60,9%, phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM và đạt thêm 2 tiêu chí huyện NTM…
Các khối thi đua huyện Đạ Huoai ký kết giao ước thi đua năm 2018
Các khối thi đua huyện Đạ Huoai ký kết giao ước thi đua năm 2018

Trong năm 2017, toàn huyện có 78 tập thể và 253 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được UBND huyện tặng Giấy khen; 441 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 42 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Đặc biệt, địa phương có 1 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, 3 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, 3 tập thể và 3 cá nhân được UBND tặng Bằng khen.