Hội nghị tổng kết 15 năm hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 2000-2015 

Chiều ngày 06/11/2015, UBND huyện Đạ Huoai tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm ( 2000-2015 ) thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nguyên – Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh, đồng chí Trần Duy Hường– Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Linh Hoạt – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện; các đồng chí Thường trực huyện ủy - HĐND, lãnh đạo UBND; thành viên Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các xã, thị trấn, ban vận động các thôn, tổ dân phố cùng đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai theo tinh thần Nghị quyết TW5 (khóa VIII) của Đảng. Đây là phong trào văn hóa lớn, mang tính toàn dân, toàn diện và có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Sau 15 năm triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào đã thu được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, có sức lan toả sâu rộng vào thực tiễn xã hội, tích cực góp phần thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng bền vững. Phong trào đã trở thành nơi tập hợp, hội tụ các phong trào quần chúng thi đua yêu nước, qua đó đã góp phần khơi dậy phát huy các giá trị văn hoá truyền thống nhất là văn hoá làng, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa,... xây dựng và thực hiện nếp sống văn hoá mới; thiết thực bảo tồn vốn văn hoá văn nghệ dân gian, củng cố phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương trợ cùng nhau xoá đói giảm nghèo, tích cực xây dựng con người mới, xây dựng củng cố thiết chế văn hoá truyền thống tại cơ sở; đồng thời góp phần xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường thiên nhiên xanh sạch đẹp; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống tai, tệ nạn xã hội, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội triển khai có hiệu quả...

Công tác đăng ký, bình xét đề nghị công nhận gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa, hội diễn, hội thi được tổ chức hàng năm. Các phong trào “xây dựng gia đình văn hoá”, “xây dựng thôn, tổ dân phố văn hoá”, “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Toàn huyện có 87% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% số thôn, tổ dân phố thực hiện quy ước văn hóa; 48/61 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hoá đạt tỷ lệ 78,6%; 9/10 xã, thị trấn có nhà văn hóa, 8/10 xã, thị trấn có sân vận động; 46/61 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng; có 3/3 xã đạt danh hiệu xã chuẩn văn hóa Nông thôn mới dự kiến cuối năm 2015 công nhận thêm 01 xã, nâng tổng số xã, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ 40%, hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở VH,TT&DL, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện phát biểu tại hội nghị đánh giá, ghi nhận và khẳng định một lần nữa những thành tích đã đạt được cũng như vai trò, ý nghĩa của cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư trong việc góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện các nhiệm vụ văn hóa trong thời kỳ mới; chú trọng nâng cao chất lượng, làm cho phong trào ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư; triển khai có hiệu quả phong trào của các ngành tại địa bàn để từ đó nhân rộng các mô hình hay và hiệu quả.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen 16 tập thể và 22 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, giai đoạn 2000 – 2015.