Thông báo về việc tiếp công dân đình kỳ và tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân

thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân huyện Đạ Huoai

1.     Địa điểm trụ sở :
Trụ sở tiếp công dân huyện Đạ Huoai trong khu hành chính huyện Đạ Huoai thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

 2.           Lịch tiếp công dân định kỳ :

      Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân hoặc ủy quyền cho phó chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào các ngày 15 và ngày 25 hàng tháng;

                      Trường hợp ngày 15 hoặc ngày 25 vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo;

3.     Tiếp công dân đột xuất:

        Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân đột xuất theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật tiếp công dân

4.     Lịch tiếp công dân thường xuyên:

        Ban tiếp công dân huyện Đạ Huoai tiếp công dân thường xuyên từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;

5.     Thời gian tiếp trong ngày :

                             + Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ;

                            + Buồi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

6.     Điện thoại liên hệ :

       + Điện thoại cố định : 0633.874362 và 0633874751.

       + Điện thoại di động : 01.642.238.868