Hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Quyết định hoàn trả của cơ quan thu;

- Công văn đề nghị hoàn trả của cơ quan thu gửi cơ quan tài chính (01 bản chính);

- Giấy xác nhận của kho bạc  xác định số tiền thuộc diện hoàn trả thực đã nộp ngân sách (01 bản chính).

Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận.

f) Lệ phí: Không.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật  Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH K 11 ngày 16/12/2002;

Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;

Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/08/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước;

Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 V/v hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.       

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

2.       

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng ban chuyên môn (chủ trì)

03

3.       

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo UBND huyện

01

4.       

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½