1. Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị, trong đo nêu rõ địa danh, diện tích, loại rừng và sơ đồ vị trí lô rừng, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ rừng là Hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND huyện.

f) Lệ phí: Không.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

h) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Diện tích chuyển rừng sang trồng cao su, phải đảm bảo điều kiện về loại đất, loại rừng và phù hợp với quy hoạch của tỉnh.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 6 Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp;

- Điều 9 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị Quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.       

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn. Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận một cửa tiếp nhận

½ ngày

2.  

 

 

Kiểm tra thực tế tại cơ sở

Hạt Kiểm lâm

6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

3.  

Xét giải quyết của UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

03 ngày làm việc

4.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận hoạt động thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Bộ phận một cửa trả kết quả

½ ngày