Quy trình Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ trong đô thị 
New Page 1

Quy trình Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ trong đô thị

 

1. Thời gian giải quyết : 15 ngày làm việc.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ 01 bộ, bao gồm :

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (03 bản chính theo mẫu);

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (03 bản sao hợp lệ);

- Bản vẽ thiết kế sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trong đô thị do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:

+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200÷1/500 có thể hiện số lô, ranh giới thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;

+ Họa đồ vị trí nhà ở;

+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100÷1/200;

+ Mặt bằng, mặt cắt móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100÷1/200.

- Ảnh chụp mặt đứng chính hiện trạng kèm bản vẽ hiện trạng nhà ở cũ phải thể hiện được mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng và trình bày giải pháp tháo dỡ nhà ở cũ do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính nếu có);

- Trường hợp nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng xác định nhà ở đủ điều kiện nâng tầng hoặc biện pháp gia cố của tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế xây dựng (03 bản sao hợp lệ).

3. Quy trình giải quyết TTHC:

Số TT

Cơ quan thực hiện

Công việc phải làm

Thời gian

01

Bộ phận Một cửa huyện

- Tiếp nhận hồ sơ, nếu hợp lệ, đầy đủ thì viết Phiếu hẹn trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng KT-HT

1/2 ngày

02

Phòng KT-HT

Kiểm  tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Lập các thủ tục chuyển Văn phòng trình UBND huyện ký cấp phép.

- Chưa phù hợp thì trong thời hạn 05 ngày có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.

10 ngày

03

Văn phòng

 

- Kiểm tra, trình UBND huyện ký giấy phép

03 ngày

 

04

Phòng KT-HT

- Nhận lại hồ sơ và hoàn thiện thủ tục theo quy định;

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết qua Bộ phận Một huyện huyện.

01 ngày

05

Bộ phận Một cửa huyện

- Giao trả kết quả theo phiếu hẹn

1/2 ngày