Quy trình Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị 
New Page 1

Quy trình Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị

 

1. Thời gian giải quyết : 15 ngày làm việc.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ 01 bộ, gồm :

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm theo mẫu – 03 bản chính;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật ( 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực);

- Bản vẽ thiết kế xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị do cá nhân tự đo vẽ đối với công trình có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 hoặc nhỏ hơn 03 tầng. Đối với công trình có tổng diện tích sàn lớn hơn 250m2 hoặc 03 tầng trở lên phải được đơn vị tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:

+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200 ÷ 1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;

+ Họa đồ vị trí  nhà ở;

+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200;

+ Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 ÷ 1/200.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế xây dựng) - 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực;

-Bản cam kết tự phá dỡ nhà ở khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng (01 bản chính).

3. Quy trình giải quyết TTHC:

Số TT

Cơ quan thực hiện

Công việc phải làm

Thời

gian

01

Bộ phận Một cửa huyện

- Tiếp nhận hồ sơ, nếu hợp lệ, đầy thì viết Phiếu hẹn trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng KT-HT

1/2

ngày

02

Phòng KT-HT

Kiểm  tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Lập các thủ tục chuyển Văn phòng trình UBND huyện ký cấp phép.

- Chưa phù hợp thì trong thời hạn 05 ngày có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ.

10 ngày

03

Văn phòng

 

- Kiểm tra, trình UBND huyện ký giấy phép

03 ngày

 

04

Phòng KT-HT

- Nhận lại hồ sơ và hoàn thiện thủ tục theo quy định;

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết qua Bộ phận Một huyện huyện.

01 ngày

05

Bộ phận Một cửa huyện

- Giao trả kết quả theo phiếu hẹn

1/2 ngày